Huguette Geinger

vCard

FR

EN

NL

Huguette Geinger is a former lawyer at the Supreme Court / Court of Cassation and former Daen of the Order of Supreme Court/Cassation lawyers.

Experience

1970

Doctoraat in de Rechten, behaald met grote onderscheiding in 1970 aan de Vrije Universiteit Brussel.

1970

Eedaflegging aan de Brusselse balie. Stage bij Mr Etienne GUTT (Advocatenassociatie Simont-Gutt-Simont).
1970


1972

Bijzonder licentiaat in de Fiskale Wetenschappen met grote onderscheiding aan de Vrije Universiteit Brussel.
1972


1973

Assistente aan de Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Rechtsgeleerdheid, cursus Handelsrecht, titularis Professor R. Bützler.
1973


1976

Vennoot van de Advocatenassociatie DE RIDDER & GEINGER; lid van het College der Curatoren te Brussel.
1976



1983

Voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel
1983



1984

Lid van de Raad van de Orde van de Advocaten bij de Balie te Brussel
1984



1985

Advocaat bij het Hof van Cassatie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 3 juni 1985. Vennoot in de associatie BÜTZLER & GEINGER
1985



1986

Deeltijds docent voor de cursus Taxatieprocedures, later Fiscale geschillenprocedures (Licentie Bedrijfsrecht, afdeling Fiscaal Recht, V.U.B.) en voor de cursus Ondernemingsrecht aan de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen V.U.B.
1986


Gastprofessor in het departement Rechten U.I.A. voor het vak “Vennootschappen, economisch en financieel recht” (in het raam van het voortgezet gespecialiseerd academisch onderwijs)
1986



2000

Lid van de raad van de Orde van de advocaten bij het Hof van Cassatie
2000



2004

Stafhouder van de Orde van de advocaten bij het Hof van Cassatie
2004



2020

Lid van het advocatenkantoor LMBD
2020



Ere-Advocaat bij het Hof van Cassatie
2020