Bernard Paul

vCard

FR

EN

NL

Bernard Paul is gespecialiseerd in vennootschaps- en handelsrecht.

Op regelmatige basis adviseert hij in alle aspecten van samenwerkingsverbanden (partnership overeenkomsten, overnames, fusies, splitsingen, LLP overeenkomsten, oprichting van entiteiten en aandeelhoudersgeschillen)

SPECIALISATIE

adviseert hij in alle aspecten van samenwerkingsverbanden (partnership overeenkomsten, overnames, fusies, splitsingen, LLP overeenkomsten, oprichting van entiteiten en aandeelhoudersgeschillen)

treedt hij op als adviseur en in gerechtelijke geschillen m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid

staat hij cliënten bij in vennootschapsrechtelijke herstructureringen in insolventie-omstandigheden

vertegenwoordigt hij cliënten in een brede waaier van commerciële geschillen, met inbegrip van procedures voor de gewone Belgische hoven en rechtbanken, van arbitrages en van mediatieprocedures

adviseert en verdedigt hij bestuurders voor de Belgische strafgerechten in aangelegenheden m.b.t. vennootschapsrechtelijk strafrecht (in het bijzonder bij faillissementen) en zogenaamde witteboordcriminaliteit

adviseert en verdedigt hij vennootschapscommissarissen en revisoren in tuchtzaken en aansprakelijkheidsgeschillen

geeft hij advies inzake contractuele aangelegenheden en staat hij cliënten bij in het opstellen en onderhandelen van allerlei soorten commerciële overeenkomsten

Hij heeft verder een bijzonder expertise verworven in sportrecht, als Federaal Adjunct-Procureur bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, en treedt geregeld op als raadsman voor juridische kwesties inzake voetbalrecht (voetbalcontracten, transfers van spelers, tuchtzaken, tussenpersonen, sponsoring, herstructurering van clubs) en als raadsman van professionele golfspelers.

“L’art d’être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l’art de réussir.”

Specialisatie

1988

Licentie in de Rechten, Université Catholique de Louvain, 1988, en LL.M in internationaal recht, Université Libre de Bruxelles, cum laude
1988

1992

Bernard is lid van de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 1992
1992


Vennoot bij Gilson de Rouvreux, De Bluts en vennoten
1992-1995

1996

Advocaat bij Cruyplants, Eloy, Hupin (senior associate / vennoot sinds 2001)
1996-2005


2005

Vennoot bij Cairn Legal
2005-2010


2011

Vennoot bij LMBD, Brussel
Sinds 2011