Harold Minjauw

vCard

NL

EN

FR

Harold Minjauw is gespecialiseerd in vennootschaps- en algemeen ondernemingsrecht, met een bijzondere expertise in fusies en overnames, vastgoedrecht en distributierecht, alsook in vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillenbeslechting en bemiddeling.

Specialisatie

Zijn dagdagelijkse adviesverlening bestaat onder meer uit:

Fusies en overnames, zowel in België als grensoverschrijdend

Herstructurering van vennootschappen, zowel in België als grensoverschrijdend

Oprichten en ontmantelen van samenwerkingsstructuren (joint ventures)

Risicokapitaalinvesteringen (venture capital) en management buy-outs (MBO’s)

Corporate finance

Algemeen vennootschapsrechtelijk advies

Algemeen ondernemingsrechtelijk advies en opstellen van contracten

Juridische knelpunten in de vastgoedsector

Daarnaast vertegenwoordigt Harold Belgische en internationale cliënten in het kader van geschillenbeslechting zowel voor de gewone Belgische hoven en rechtbanken, als voor administratieve rechtscolleges en arbitrale colleges (m.i.v. ICC in België en in het buitenland, CEPANI en ad hoc arbitrage). De expertise van Harold inzake geschillenbeslechting omvat o.m. vennootschapsrechtelijke kwesties (inclusief aandeelhoudersgeschillen), energie, logistiek en distributie, bestuurdersaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, huur en algemene ondernemingsrechtelijke geschillen, alsook dossiers inzake kunstwerken en bouwgeschillen.

 

Het cliëntenbestand van Harold bestaat uit diverse ondernemingen, zowel beursgenoteerd als privaat, gebaseerd zowel in België, als in het buitenland (voornamelijk Noord-Amerika, Japan, Brazilië, Duitsland, Canada, Frankrijk en Italië), waarvan de meeste internationaal actief zijn, met inbegrip van Fortune 500 – ondernemingen. Daarnaast adviseert Harold op regelmatige basis diverse industriële families (waaronder verschillende Top 100 Belgische industriële families) en individuele ondernemers.

 

De cliënten van Harold zijn voornamelijk actief in de volgende sectoren : vastgoed, hoogtechnologische industriële en consumptie productie en engineering, baggerwerken en bouwmaterialen, packaging en verpakkingsmateriaal, life sciences, energie, logistiek (inclusief per spoor), financiële holdings, en venture capital, private equity en financiële instellingen.

 

Wat anderen zeggen over Harold:  “he is not just good in M&A but also all corporate law, quick, accurate, punctual” says one client. (ILFR 1000)

“Als ich can”
Jan van Eyck

Experience

1992

In 1992 behaalde Harold Minjauw met onderscheiding zijn diploma “Licentiaat in de Rechten” na studies aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) in België en aan de Bayerische Julius-Maximilians-Universiteit in Würzburg, Duitsland.

1992

1994

In 1994 behaalde hij met grote onderscheiding een LL.M in economisch recht (‘Licence spéciale en droit économique’) aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) te Brussel
1994


Harold startte aan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel in 1994
1994

Advocaat bij Coppens Van Ommeslaghe & Faurès te Brussel (medewerker/senior medewerker)
1994-2000


2000

Advocaat bij Coudert Brothers LLP – Coppens Van Ommeslaghe & Faurès te Brussel (senior medewerker/vennoot sinds 2002)
2000-2005


2005

Vennoot bij Dechert LLP te Brussel
2005-2010


2010

Stichtend vennoot bij LMBD te Brussel
Sinds 2010


2012

Sinds 2012 is hij eveneens verbonden aan de Balie van Brugge [Balie van West-Vlaanderen].
2012