Louis Puts

vCard

NL

FR

EN

Louis Puts leidt de afdeling intellectuele eigendomsrechten (“IE”) van LMBD. Hij wordt omschreven als een “talented litigator” (LMG Life Sciences) en als “leading individual” (Legal 500) en heeft een diepgaande kennis opgebouwd inzake geschillenbeslechting en handhaving van intellectuele eigendomsrechten, grensmaatregelen, de beveiliging van bedrijfsgeheimen, oneerlijke concurrentie en geschillen inzake vergunningen en softwareprogramma’s.

Specialisatie

vertegenwoordigt hij cliënten uit diverse sectoren (kleding, farmaceutische industrie, voedingsmiddelen en dranken, amusementssector) in procedures m.b.t. grensmaatregelen zoals voorzien door de Europese namaak en piraterij wetgeving

staat hij cliënten bij in verschillende soorten geschillen (o.a. inbreuken, geldigheid, enz.) m.b.t. patenten, merken, tekeningen en modellen, auteursrecht, bedrijfsgeheimen en computerprogramma’s

adviseert hij cliënten in verband met vergunningen, IE mede-eigendom, onderzoek en ontwikkeling (‘R & D’)

adviseert en vertegenwoordigt hij cliënten in zaken van distributie en franchising

staat hij cliënten bij in verband met IT contracten.

Louis is lid van de Belgische Vereniging van de AIPPI.

 

Hij heeft onder meer met succes een Amerikaanse fabrikant van medische in vitro instrumenten bijgestaan in een procedure voor het Grondwettelijk Hof betreffende de discriminatoire behandeling van merkhouders door de Belgische wetgeving gelet op hun uitsluiting voor de toepassing van de procedure beslag inzake namaak.

 

Daarnaast heeft hij met succes cliënten vertegenwoordigd voor het Europees Hof van Justitie in verband met het vrije verkeer van goederen en voor het Benelux Gerechtshof in verband met het vermoeden van eigendomsrecht van auteurs- en modelrechten.

Louis heeft verschillende lezingen gegeven over IE onderwerpen en is tevens de (mede)auteur van diverse publicaties in deze materie.

“The is power in kindness”

Experience

1983

In 1983, behaalde hij een kandidatuurdiploma in de economische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.L.)
1983

1984

In 1984 behaalde Louis met onderscheiding zijn diploma “Licentiaat in de Rechten” na studies aan de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.L.)
1984

1985

Aan dezelfde universiteit behaalde hij in 1985 een master die hem in staat stelt te doceren in middelbare scholen (aggregaat/specifieke lerarenopleiding).
1985

1986

In 1986 behaalde hij met onderscheiding een LL.M in economisch recht (“License spéciale en droit économique”) aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) te Brussel.
1986

1987

Medewerker bij Coppens Horsmans Malherbe te Brussel
1987 – 1994

1994

Vennoot bij Coppens Van Ommeslaghe & Faurès te Brussel
1994 – 2005

2005

Vennoot bij DLA Piper LLP te Brussel, hoofd van de Belgische IE afdeling 2005-2014

2014

Vennoot bij LMBD te Brussel
Sinds 1 september 2014