Louis Puts

Louis Puts leidt de afdeling intellectuele eigendomsrechten (“IE”) van LMBD. Hij wordt omschreven als een “talented litigator” (LMG Life Sciences) en …

Pierre-M. Louis

Pierre-M. Louis is gespecialiseerd in gereguleerde netwerkindustrieën, meer bepaald de aardgas-, de elektriciteits- en de spoorwegsector, drie sectoren waar…

Fabrice Mourlon Beernaert

Fabrice Mourlon Beernaert is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, fusies en overnames, zekerheidsrecht, energierecht, faillissementsrecht, …

Harold Minjauw

Harold Minjauw is gespecialiseerd in vennootschaps- en algemeen ondernemingsrecht, met een bijzondere expertise in fusies en overnames, vastgoedrecht…

Bernard Paul

Bernard Paul adviseert op regelmatige basis in alle aspecten van samenwerkingsverbanden (partnership overeenkomsten, overnames, fusies…

Frederic Deltour

Frederic Deltour is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, met een bijzondere nadruk op fusies en overnames, alsook in vastgoedrecht. Daarnaast verleent…

Pia Sobrana Gennari Curlo

Pia Sobrana Gennari Curlo is voornamelijk gespecialiseerd in het handels- en vennootschapsrecht, in fusies en overnames, alsook in geschillenbeslechting…

Thomas Vandromme

Thomas Vandromme bouwde een aanzienlijke ervaring op als advocaat in het handels- en vennootschapsrecht met een bijzondere expertise in…

Olivia Ledoux

Olivia Ledoux is voornamelijk gespecialiseerd in het vastgoed-, handels- en contractenrecht. Daarnaast heeft ze een bijzondere ervaring opgebouwd in …

Bernard Dubois

Bernard werd toegelaten bij de Balie te Brugge in 2011. Tijdens het gerechtelijk jaar 2012-2013 was hij verbonden aan de Balie te Brussel.

Tom Wera

De praktijk van Tom Wera concentreert zich op het ondernemings- en economisch recht, het financieel recht en het vennootschapsrecht, met inbegrip van het…

Céline Van Lierde

De praktijk van Céline concentreert zich op het ondernemingsrecht, het vennootschapsrecht, het overeenkomstenrecht, evenals het publiek recht en het …