Bruno Maes

Bruno is advocaat bij het Hof van Cassatie sedert 2000 en leidt de praktijkgroep “Cassatie”. Hij is gespecialiseerd in het verstrekken van adviezen over de slaagkansen van cassatieberoepen in civiele …

Louis Puts

Louis Puts leidt de afdeling intellectuele eigendomsrechten (“IE”) van LMBD. Hij wordt omschreven als een “talented litigator” (LMG Life Sciences) en …

Pierre-M. Louis

Pierre-M. Louis is gespecialiseerd in gereguleerde netwerkindustrieën, meer bepaald de aardgas-, de elektriciteits- en de spoorwegsector, drie sectoren waar…

Fabrice Mourlon Beernaert

Fabrice Mourlon Beernaert is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, fusies en overnames, zekerheidsrecht, energierecht, faillissementsrecht, …

Harold Minjauw

Harold Minjauw is gespecialiseerd in vennootschaps- en algemeen ondernemingsrecht, met een bijzondere expertise in fusies en overnames, vastgoedrecht…

Bernard Paul

Bernard Paul adviseert op regelmatige basis in alle aspecten van samenwerkingsverbanden (partnership overeenkomsten, overnames, fusies…

Frederic Deltour

Frederic Deltour is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, met een bijzondere nadruk op fusies en overnames, alsook in vastgoedrecht. Daarnaast verleent…

Pia Sobrana Gennari Curlo

Pia Sobrana Gennari Curlo is voornamelijk gespecialiseerd in het handels- en vennootschapsrecht, in fusies en overnames, alsook in geschillenbeslechting…

Thomas Vandromme

Thomas Vandromme bouwde een aanzienlijke ervaring op als advocaat in het handels- en vennootschapsrecht met een bijzondere expertise in…

Marc Baetens-Spetschinsky

De praktijk van Marc Baetens-Spetschinsky richt zich op adviesverlening en geschillenbeslechting, inclusief bemiddeling, op het gebied van …

Tom Wera

De praktijk van Tom Wera concentreert zich op het ondernemings- en economisch recht, het financieel recht en het vennootschapsrecht, met inbegrip van het…

Beatrice Verlooy

Beatrice Verlooy werkt samen met Bruno Maes in cassatiezaken.

Ingeborg De Herdt

Ingeborg is gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en in cassatieprocedures.

Catherine Idomon

Als medewerkster van Bruno Maes behandelt Catherine cassatiedossiers in burgerlijke en strafzaken.

Vincent Brouwers

Vincent is voornamelijk actief in het handelsrecht en het intellectueel eigendomsrecht, met een bijzondere focus op geschillenbeslechting.

Olivia Ledoux

Olivia Ledoux is voornamelijk gespecialiseerd in het vastgoed-, handels- en contractenrecht. Daarnaast heeft ze een bijzondere ervaring opgebouwd in …

Victoria Deliège

Victoria Deliège is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, contractenrecht en Europees recht.