Fabrice Mourlon Beernaert

vCard

FR

EN

NL

Fabrice Mourlon Beernaert is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, fusies en overnames, zekerheidsrecht, energierecht, faillissementsrecht, alsmede in life science gerelateerde materies.

Specialisatie

vertegenwoordigt en adviseert hij cliënten bij de overname en/of de verkoop van vennootschappen die actief zijn in allerhande sectoren, zoals holdings, life sciences, farmaceutische, IT-, drank en voedings-, entertainment en media, telecommunicatie-, transport- en industriële uitrusting-sectoren

vertegenwoordigt en adviseert hij cliënten in private equity-transacties

adviseert hij cliënten in fusies, afstoting/desinvesteringen, spin-offs en vennootschapsrechtelijke herstructureringen in het algemeen

adviseert hij cliënten bij openbare aanbiedingen, met inbegrip van overnameaanbiedingen, beursintroducties en de schrapping van beursgenoteerde vennootschappen, enz.

adviseert hij cliënten in algemeen handelsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke aangelegenheden en stelt hij dienaangaande allerhande soorten overeenkomsten op

stelt hij ontwerpwetten en ontwerpdecreten op in verschillende gereguleerde sectoren, zoals de energiesector, de banksector en financiële markten, de gamingsector, enz.

Publications

Fabrice is auteur en co-auteur van verschillende publicaties op het vlak van vennootschaps- en financieel recht, fusies en overnames, procesvoering, bewijsrecht en koop- en verkoopovereenkomsten.

Fabrice vertegenwoordigt nationale en internationale cliënten in allerhande procedures, zowel voor de gewone hoven en rechtbanken als voor de administratieve rechtbanken, als in arbitrage.

 

De procesvoering heeft betrekking op vennootschapsrechtelijke aangelegenheden (met inbegrip van aandeelhoudersgeschillen), energie, logistiek & distributie, bestuurdersaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, faillissementen, huur en algemeen handelsrechtelijke aangelegenheden.

Hij staat cliënten evenzeer bij ten aanzien van industriële regulatoren en andere openbare overheden. Fabrice adviseert ook regelmatig families die meerderheidsbelangen hebben in bedrijven, high profile personen en non-profit organisaties.

“La simplicité est la sophistication suprême.”
Léonard de Vinci

Ervaring

1992

Fabrice Mourlon Beernaert behaalde zijn Licentie in de Rechten aan de Université Libre de Bruxelles in 1992, magna cum laude

1992

Fabrice is lid van Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 1992
1992


Stagiair / medewerker bij Bützler & Geinger (advocaten bij het Hof van Cassatie).
1992


1994

Hij is tevens houder van een master (magna cum laude) in economisch recht (“Licence spéciale en droit économique”) van dezelfde universiteit (1994)
1994


In 1994 was Fabrice Mourlon Beernaert eerste laureaat van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage.
Fabrice is tevens houder van het certificaat van het examen, georganiseerd overeenkomstig artikel 478, tweede alinea, van het Gerechtelijk Wetboek, dat hem toelaat om kandidaat te zijn als advocaat bij het Hof van Cassatie
1994


Advocaat bij Coppens Van Ommeslaghe & Faurès, Brussel (medewerker / senior medewerker)
1994-2000


1997

Fabrice Mourlon Beernaert is sinds 1997 assistent aan de Université Libre de Bruxelles – ULB, waar hij de vakken algemeen burgerlijk recht, contracten en sinds 2000 handelsrecht onderwijst
1997


2000

Advocaat bij Coudert Brothers LLP – Coppens Van Ommeslaghe & Faurès, Brussel (senior medewerker / vennoot sinds 2002)
2000-2005


2005

Vennoot bij Dechert LLP, Brussel
2005 – 2010


2010

Stichtend vennoot LMBD Prioux, Brussel
Sinds 2010