Ina Pottillius

vCard

EN

NL

Ina verstrekt adviezen over de mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen in burgerlijke zaken in de ruime betekenis, en stelt voorzieningen in cassatie en memories van antwoord op.

SPECIALISATIE

Ina is advocaat bij de balie Brussel sinds 2002.

Van 2002 tot 2013 was Ina medewerker bij bekende advocatenkantoren te Brussel, waar zij dossiers ten gronde en persoonlijke dossiers (aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, aannemingsrecht, overeenkomstenrecht, medisch recht, overheidsopdrachten) behandelde. Vanaf 2011 was Ina medewerker van Prof. dr. Michel Mahieu (†), advocaat bij het Hof van Cassatie. In 2011 is zij gestart met de beroepsopleiding 2011-1015 van de balie bij het Hof van Cassatie. Vanaf 2013, na het stopzetten van de werkzaamheden van mr. Michel Mahieu, werd Ina medewerker in cassatiedossiers van mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie (Bützler & Geinger). Na overname van het kantoor “Bützler en Geinger” door LMBD in 2020, maakt zij deel uit van het cassatieteam geleid door mr. Bruno Maes.

“Magic is believing in yourself. If you can do that, you can make anything happen.”

Johann Wolfgang von Goethe

Experience

2002

Licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

2002

Eed afgelegd aan de balie van Brussel op 7 oktober 2002.
2002


2002-2013

Praxislaw (Brussel)
2002 – 2004


2004 – 2006

Stephane Libeer (Brussel)
2004 – 2006


2006 – 2009

D’Hondt, de Caritat & Partners (Brussel)
2006 – 20092009 – 2013

Gérard & Vennoten (Brussel)
2009 – 20132013 – 2020

Bützler & Geinger (Brussel)
2013 – 20202015

Houder van het getuigschrift van het examen, georganiseerd overeenkomstig artikel 478, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat toelaat kandidaat advocaat bij het Hof van Cassatie te zijn.
20152020

Na overname van het kantoor “Bützler & Geinger” door LMBD, medewerker van het cassatieteam LMBD geleid door mr. Bruno Maes.
2020