Pia Sobrana Gennari Curlo

vCard

FR

EN

IT

Pia Sobrana Gennari Curlo is voornamelijk gespecialiseerd in het handels- en vennootschapsrecht en fusies en overnames.

Specialisatie

Sobrane is actief in het opstellen en onderhandelen van een brede waaier aan overeenkomsten zowel in het vennootschapsrtecht (statuten en aandeelhoudersovereenkomsten), als in het handelsrecht (distributieovereenkomsten, agentuur, en, meer in het bijonder, bijzondere overeenkomsten in de farmaceutische sector – zoals overeenkomst inzake productie, verdeling, marketing en co-marketing van farmaceutische producten).

Daarnaast is Sobrane ook acief in geschillenbeslechting (gerechtelijk of buitengerechtelijk) voornameliojk in voornoemde domeinen.

Good is not enough. You’ve got to be great.
Simon Cowell

Experience

2005

Licentie Rechten, Université Libre de Bruxelles, met onderescheiding

2005

2006

Meester Gennari Curlo is lid van de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 2006.
2006

Advocaat-stagiaire, Cruyplants, Eloy, Wagemans, Brussel
2006-2009


2009

Advocate, Dechert LLP, Brussel
2009-2010


2010

Advocate, LMBD Prioux, Brussel
2010-2018


2019

Vennoot, LMBD
2019