“De cassatieberoepen”
dinsdag 14 mei 2024

 

Gewezen stafhouder van het Hof van Cassatie, Bruno Maes, en Fabrice Mourlon Beernaert die op 11 januari 2024 benoemd werd tot advocaat aan het Hof van Cassatie schreven mee aan een referentiewerk over “De cassatieberoepen”, dat eerstdaags verschijnt.

In dit boek benaderen Mr. Bruno Maes en Mr. Fabrice Mourlon Beernaert, twee partners van het kantoor LMBD, samen met andere eminente auteurs uit verschillende beroepsgroepen het cassatieberoep in civiele zaken (met inbegrip van de sociale zaken), in strafzaken, in tuchtzaken en in administratieve zaken zowel theoretisch als praktisch.

De vele aspecten die verbonden zijn aan het voorbereiden, het instellen, het behandelen en het beslechten van een cassatieberoep, met inbegrip van zijn gevolgen, worden in dit werk beschreven door magistraten van het Hof, leden van het parket, staatsraden, professoren, advocaten bij het Hof van Cassatie en advocaten met passende ervaring.

Daardoor vormt dit boek een onmisbaar werkinstrument voor allen die interesse betonen voor dit buitengewoon en in vele opzichten bijzonder rechtsmiddel. Het voorwoord werd geschreven door André Henkes, Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. Beatrijs Deconinck, voorzitter van het Hof van Cassatie, zorgde voor het algemeen besluit.

Dit referentiewerk wordt in het Nederlands en in het Frans uitgegeven door Larcier Intersentia en is zowel gedrukt als digitaal te verkrijgen.
Meer info op https://www.larcier-intersentia.com