“Duiding Koop-Verkoop van onroerende goederen”
vrijdag 29 december 2017

Bernard Dubois is co-editor of “Duiding Koop-Verkoop van onroerende goederen”, published by Larcier, to be found here.