Evaluatie van blijvende schade – cass, 13/01/2021
dinsdag 26 januari 2021

Het Hof van Cassatie blijft zijn rechtspraak omtrent de evaluatie van blijvende schade verfijnen. Een recent arrest trekt de aandacht omdat het Hof hierin de omstandigheden verduidelijkt die de rechter toelaten toepassing van de kapitalisatiemethode af te wijzen.

Cassation_13_janvier_2021_préjudice_permanent