Koen Byttebier, Tom Wera, “Ondernemingsrecht”, die Keure, 2020
vrijdag 29 mei 2020

 

Dit handboek geeft een overzicht van het Belgische ondernemingsrecht. Daarbij is in de huidige, grondig herwerkte editie rekening gehouden met een reeks ambitieuze hervormingen, waaronder een omvorming van het als te “oubollig” ervaren traditionele “handelsrecht” tot een als eigentijdser gepercipieerd “ondernemingsrecht”, net als de komst van het “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.

Deze editie werd uitgebreid met de materie van het boekhoudrecht (dat één van de eerste luiken van het handels – en ondernemingsrecht heeft gevormd waarin het ondernemingsbegrip een centrale rol speelde).

 

https://www.diekeure.be/nl-be/professional/10303/ondernemingsrecht