Overname van Bützler en Geinger
vrijdag 7 augustus 2020

LMBD heeft onlangs het kantoor “Bützler en Geinger” overgenomen.

Mr Geinger heeft, na een uitmuntende loopbaan van meer dan 35 jaar als advocaat bij het Hof van Cassatie, aanvankelijk in associatie met stafhouder René Bützler en, tot 2000, met mr Bruno Maes als medewerker, besloten haar activiteiten stop te zetten.

Het is in de eerste plaats de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening in cassatiedossiers te verzekeren. De medewerkers van mr. Geinger zullen, met het oog daarop, binnenkort werken in het cassatieteam van LMBD, dat geleid wordt door mr Bruno Maes met de medewerking van zijn medevennoot Fabrice Mourlon Beernaert die eveneens werd opgeleid in het kantoor Bützler en Geinger.

Het team zal aldus bestaan uit 10 gespecialiseerde advocaten en twee assistenten.