« Duiding Koop-Verkoop van onroerende goederen »
vendredi 29 décembre 2017

Bernard Dubois is co-editor of « Duiding Koop-Verkoop van onroerende goederen », published by Larcier, to be found here.