Bruno Maes

Bruno is advocaat bij het Hof van Cassatie sedert 2000 en leidt de praktijkgroep “Cassatie”. Hij is gespecialiseerd in het verstrekken van adviezen over de slaagkansen van cassatieberoepen in civiele …

Louis Puts

Louis Puts leidt de afdeling intellectuele eigendomsrechten (“IE”) van LMBD. Hij wordt omschreven als een “talented litigator” (LMG Life Sciences) en …

Pierre-M. Louis

Pierre-M. Louis is gespecialiseerd in gereguleerde netwerkindustrieën, meer bepaald de aardgas-, de elektriciteits- en de spoorwegsector, drie sectoren waar…

Fabrice Mourlon Beernaert

Fabrice Mourlon Beernaert is enerzijds gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, insolventierecht en fusies en overnames, …

Harold Minjauw

Harold Minjauw is gespecialiseerd in vennootschaps- en algemeen ondernemingsrecht, met een bijzondere expertise in fusies en overnames, vastgoedrecht…

Bernard Paul

Bernard Paul adviseert op regelmatige basis in alle aspecten van samenwerkingsverbanden (partnership overeenkomsten, overnames, fusies…

Emmanuel Roger France

Emmanuel is gespecialiseerd in ondernemingsstrafrecht, een materie waarin hij meer dan 25 jaar ervaring heeft. Hij verdedigt zowel natuurlijke als rechtspersonen …

Frederic Deltour

Frederic Deltour is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, met een bijzondere nadruk op fusies en overnames, alsook in vastgoedrecht. Daarnaast verleent…

Pia Sobrana Gennari Curlo

Pia Sobrana Gennari Curlo is voornamelijk gespecialiseerd in het handels- en vennootschapsrecht, in fusies en overnames, alsook in geschillenbeslechting…

Stefaan Sonck

Stefaan Sonck heeft ruime ervaring in verschillende rechtsdomeinen, met een voorkeur voor het sociaal recht en het sportrecht.

Thomas Vandromme

Thomas Vandromme bouwde een aanzienlijke ervaring op als advocaat in het handels- en vennootschapsrecht met een bijzondere expertise in…

Marc Baetens-Spetschinsky

De praktijk van Marc Baetens-Spetschinsky richt zich op adviesverlening en geschillenbeslechting, inclusief bemiddeling, op het gebied van …

Tom Wera

De praktijk van Tom Wera concentreert zich op het ondernemings- en economisch recht, het financieel recht en het vennootschapsrecht, met inbegrip van het…

Patrick Lauwers

Patrick behandelt, als medewerker van Bruno Maes, cassatiedossiers in burgerlijke zaken.

Catherine Idomon

Als medewerkster van Bruno Maes behandelt Catherine cassatiedossiers in burgerlijke en strafzaken.

An Schurmans

An maakt meer dan tien jaar deel uit van het team van Emmanuel Roger France en heeft een uitstekende staat van dienst opgebouwd in het adviseren van ondernemingen en bestuurders in een breed scala van commerciële geschillen en grensoverschrijdende strafzaken betreffende inzake fraude …

Paul Van Rillaer

Paul is medewerker bij Mr. Bruno Maes en behandelt cassatiedossiers in burgerlijke zaken.

Sara Melis

Sara behandelt, als medewerkster van Bruno Maes, cassatiedossiers.