LMBD is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het Ondernemingsrecht en procesvoering voor het Hof van Cassatie.

Wij leggen ons in het bijzonder toe op vennootschapsrecht / M&A, energierecht, netwerken en andere gereguleerde sectoren, financieel recht, intellectuele eigendomsrechten, insolventierecht, commerciële geschillenbeslechting, geschillen voor alle hoven en rechtbanken (inclusief het Hof van Cassatie), vastgoed, mededingingsrecht en life sciences.

Het hoofdkantoor is gelegen te Brussel,
met een tweede kantoor te Brugge.

Fabrice Mourlon Beernaert

Fabrice Mourlon Beernaert is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, fusies en overnames, zekerheidsrecht, energierecht, faillissementsrecht, alsmede in life science gerelateerde materies.

More about him

Frederic Deltour

Frederic Deltour is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, met een bijzondere nadruk op fusies en overnames, alsook in vastgoedrecht.

More about him

Thomas Vandromme

Thomas Vandromme bouwde een aanzienlijke ervaring op als advocaat in het handels- en vennootschapsrecht met een bijzondere expertise in geschillenbeslechting.

More about him

Pia Sobrana Gennari Curlo

Pia Sobrana Gennari Curlo is voornamelijk gespecialiseerd in het handels- en vennootschapsrecht, in fusies en overnames, alsook in geschillenbeslechting.

More about her

Olivia Ledoux

Olivia Ledoux is voornamelijk gespecialiseerd in het vastgoed-, handels- en contractenrecht. Daarnaast heeft ze een bijzondere ervaring opgebouwd in het bouwrecht.

More about her

Pierre-M Louis

Pierre-M. Louis is gespecialiseerd in gereguleerde netwerkindustrieën, meer bepaald de aardgas-, de elektriciteits- en de spoorwegsector, drie sectoren waar de netbeheerder werd ontvlochten onder invloed van de Europese wetgeving.

More about him

Harold Minjauw

Harold Minjauw is gespecialiseerd in vennootschaps- en algemeen ondernemingsrecht, met een bijzondere expertise in fusies en overnames, vastgoedrecht en distributierecht, alsook in vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillenbeslechting.

Bernard Paul

Bernard Paul is gespecialiseerd in vennootschaps- en handelsrecht.

Op regelmatige basis adviseert hij in alle aspecten van samenwerkingsverbanden (partnership overeenkomsten, overnames, fusies, splitsingen, LLP overeenkomsten, oprichting van entiteiten en aandeelhoudersgeschillen)

More about him

Louis Puts

Louis Puts leidt de afdeling intellectuele eigendomsrechten (“IE”) van LMBD Prioux. Hij wordt omschreven als een “talented litigator” (LMG Life Sciences) en als “leading individual” (Legal 500) en heeft een diepgaande kennis opgebouwd inzake geschillenbeslechting en handhaving van intellectuele eigendomsrechten, grensmaatregelen, de beveiliging van bedrijfsgeheimen, oneerlijke concurrentie en geschillen inzake vergunningen en softwareprogramma’s.

More about him

Tom Wera

De praktijk van Tom Wera concentreert zich op het ondernemings- en economisch recht, het financieel recht en het vennootschapsrecht, met inbegrip van het recht inzake fusies en overnames.

More about him

Vincent Brouwers

Vincent is voornamelijk actief in het handelsrecht en het intellectueel eigendomsrecht, met een bijzondere focus op geschillenbeslechting.

More about him

Marc Baetens-Spetschinsky

De praktijk van Marc richt zich op adviesverlening en geschillenbeslechting, inclusief bemiddeling, op het gebied van het gerechtelijk recht, het vervoersrecht, het publiekrecht en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

More about him

Bruno Maes

Bruno is advocaat bij het Hof van Cassatie sedert 2000 en leidt de praktijkgroep “Cassatie”. Hij is gespecialiseerd in het verstrekken van adviezen over de slaagkansen van cassatieberoepen in civiele zaken in de ruime betekenis, strafzaken, tuchtzaken, sociale zaken en fiscale zaken, en in het opstellen en indienen van verzoekschriften tot cassatie, memories van antwoord en memories tot staving van cassatieberoepen in strafzaken.

More about him

Beatrice Verlooy

Beatrice Verlooy werkt samen met Bruno Maes in cassatiezaken.

More about her

Ingeborg de Herdt

Ingeborg is gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en in cassatieprocedures.

More about her

Catherine Idomon

Als medewerkster van Bruno Maes behandelt Catherine cassatiedossiers in burgerlijke en strafzaken.

More about her

Victoria Deliège

Victoria Deliège is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, contractenrecht en Europees recht. 

More about her

KENNISMAKEN MET ONZE ADVOCATEN

Bruno MAES
2020/03/02

LMBD is proud to announce that Bruno MAES, lawyer at the Belgian Supreme Court, and his team, joined the firm as from March 2, 2020

Lees Meer
Le pouvoir d’appréciation du juge dans la charge de la preuve
2020/02/24

Fabrice Mourlon Beernaert et Olivia Ledoux examinent le pouvoir d’appréciation du juge dans la charge de la preuve.

Lees Meer
LMBD assisted the international group AR Metallizing, in the acquisition of the company Eurofoil
2020/02/24

A team headed by Harold Minjauw and Pierre-M. Louis assisted the international group AR Metallizing, a subsidiary group of Nissha Co., Ltd. (Japan) in the acquisition of the German company Eurofoi

Lees Meer
Het bewijs van nieuw recht
2020/02/17

Het bewijs van (nog) nieuw recht: nieuw recht van bewijs. Door Fabrice Mourlon Beernaert & Tom Wera, advocaten LMBD. Lees Publicatie.

Lees Meer
Les nouvelles règles
2020/02/17

Fabrice Mourlon Beernaert en Tom Wera leggen de nieuwe regels uit die een wet van 4 april 2019 in het Wetboek van Economisch Recht ingevoegd heeft. Die regels hebben betrekking op overeenkomsten tussen ondernemingen en zodoende ook op de tussen hen gehanteerde (algemene) voorwaarden.

Lees Meer
“Weldra advocatenvennootschappen op het Tableau ?”
2019/06/21

Bernard Dubois has authored an article “Weldra advocatenvennootschappen op het Tableau ?” published in Today’s Lawyer, February 2019, to be found here.

Lees Meer
View all