LMBD is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het Ondernemingsrecht en procesvoering voor het Hof van Cassatie.

Wij leggen ons in het bijzonder toe op vennootschapsrecht / M&A, energierecht, netwerken en andere gereguleerde sectoren, financieel recht, intellectuele eigendomsrechten, insolventierecht, commerciële geschillenbeslechting, geschillen voor alle hoven en rechtbanken (inclusief het Hof van Cassatie), vastgoed, mededingingsrecht en life sciences.

Het hoofdkantoor is gelegen te Brussel,
met een tweede kantoor te Brugge.

Fabrice Mourlon Beernaert

Fabrice Mourlon Beernaert is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, fusies en overnames, zekerheidsrecht, energierecht, faillissementsrecht, alsmede in life science gerelateerde materies.

More about him

Frederic Deltour

Frederic Deltour is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, met een bijzondere nadruk op fusies en overnames, alsook in vastgoedrecht.

More about him

Thomas Vandromme

Thomas Vandromme bouwde een aanzienlijke ervaring op als advocaat in het handels- en vennootschapsrecht met een bijzondere expertise in geschillenbeslechting.

More about him

Pia Sobrana Gennari Curlo

Pia Sobrana Gennari Curlo is voornamelijk gespecialiseerd in het handels- en vennootschapsrecht, in fusies en overnames, alsook in geschillenbeslechting.

More about her

Pierre-M Louis

Pierre-M. Louis is gespecialiseerd in gereguleerde netwerkindustrieën, meer bepaald de aardgas-, de elektriciteits- en de spoorwegsector, drie sectoren waar de netbeheerder werd ontvlochten onder invloed van de Europese wetgeving.

More about him

Harold Minjauw

Harold Minjauw is gespecialiseerd in vennootschaps- en algemeen ondernemingsrecht, met een bijzondere expertise in fusies en overnames, vastgoedrecht en distributierecht, alsook in vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillenbeslechting.

Bernard Paul

Bernard Paul is gespecialiseerd in vennootschaps- en handelsrecht.

Op regelmatige basis adviseert hij in alle aspecten van samenwerkingsverbanden (partnership overeenkomsten, overnames, fusies, splitsingen, LLP overeenkomsten, oprichting van entiteiten en aandeelhoudersgeschillen)

More about him

Louis Puts

Louis Puts leidt de afdeling intellectuele eigendomsrechten (“IE”) van LMBD Prioux. Hij wordt omschreven als een “talented litigator” (LMG Life Sciences) en als “leading individual” (Legal 500) en heeft een diepgaande kennis opgebouwd inzake geschillenbeslechting en handhaving van intellectuele eigendomsrechten, grensmaatregelen, de beveiliging van bedrijfsgeheimen, oneerlijke concurrentie en geschillen inzake vergunningen en softwareprogramma’s.

More about him

Tom Wera

De praktijk van Tom Wera concentreert zich op het ondernemings- en economisch recht, het financieel recht en het vennootschapsrecht, met inbegrip van het recht inzake fusies en overnames.

More about him

Vincent Brouwers

Vincent is voornamelijk actief in het handelsrecht en het intellectueel eigendomsrecht, met een bijzondere focus op geschillenbeslechting.

More about him

Marc Baetens-Spetschinsky

De praktijk van Marc richt zich op adviesverlening en geschillenbeslechting, inclusief bemiddeling, op het gebied van het gerechtelijk recht, het vervoersrecht, het publiekrecht en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

More about him

Bruno Maes

Bruno is advocaat bij het Hof van Cassatie sedert 2000 en leidt de praktijkgroep “Cassatie”. Hij is gespecialiseerd in het verstrekken van adviezen over de slaagkansen van cassatieberoepen in civiele zaken in de ruime betekenis, strafzaken, tuchtzaken, sociale zaken en fiscale zaken, en in het opstellen en indienen van verzoekschriften tot cassatie, memories van antwoord en memories tot staving van cassatieberoepen in strafzaken.

More about him

Beatrice Verlooy

Beatrice Verlooy werkt samen met Bruno Maes in cassatiezaken.

More about her

Ingeborg de Herdt

Ingeborg is gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en in cassatieprocedures.

More about her

Catherine Idomon

Als medewerkster van Bruno Maes behandelt Catherine cassatiedossiers in burgerlijke en strafzaken.

More about her

Victoria Deliège

Victoria Deliège is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, contractenrecht en Europees recht. 

More about her

Huguette Geinger

Huguette Geinger is Ere-Advocaat bij het Hof van Cassatie en gewezen Stafhouder van de orde van advocaten bij het Hof van Cassatie

More about her

Paul Van Rillaer

Paul is medewerker bij Mr. Bruno Maes en behandelt cassatiedossiers in burgerlijke zaken.

More about him

Patrick Lauwers

Patrick behandelt, als medewerker van Bruno Maes, cassatiedossiers in burgerlijke zaken.

More about him

Sara Melis

Sara behandelt, als medewerkster van Bruno Maes, cassatiedossiers.

More about her

Stefaan Sonck

Stefaan Sonck heeft ruime ervaring in verschillende rechtsdomeinen, met een voorkeur voor het sociaal recht en het sportrecht.

More about him

Victoria Snyers d’Attenhoven

Victoria Snyers d’Attenhoven richt zich op geschillenbeslechting in al haar aspecten, waaronder complexe (nationale en internationale) geschillenbeslechting en arbitrage.

More about her

Madeleine Robyns de Schneidauer

Madeleine Robyns de Schneidauer  is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, contractenrecht en intellectueel eigendomsrecht.

More about her

KENNISMAKEN MET ONZE ADVOCATEN

Hoger beroep tegen een beslissing alvorens recht te doen
2021/06/28

Hoger beroep tegen een beslissing alvorens recht te doen : Een door het Hof van Cassatie in voltallige zitting gewezen arrest schept duidelijkheid omtrent de interpretatie van art. 1050, tweede lid,…

Lees Meer
Transactie: PerfectView CRM Online en Efficy
2021/05/26

Harold Minjauw adviseerde de aandeelhouders van PerfectView CRM Online en hun Nederlandse raadslieden HerikVerhulst in de verkoop van de aandelen van PerfectView aan de Belgische groep Efficy. Het team van…

Lees Meer
Overname: Tony’s Chocolonely Groep – Althaea NV en De Laet International NV
2021/04/26

Een team onder leiding van Frederic Deltour stond de Tony’s Chocolonely Groep bij in het kader van de overname van 100% van de aandelen van Althaea NV en De Laet…

Lees Meer
Overname
2021/01/31

Harold Minjauw adviseerde een Belgische cliënte in de verkoop van een dubbele dierenartsenpraktijk in West-Vlaanderen, België, aan de groep IVC Evidensia. De transactie werd afgesloten op 29 januari 2021.

Lees Meer
Evaluatie van blijvende schade – cass, 13/01/2021
2021/01/26

Het Hof van Cassatie blijft zijn rechtspraak omtrent de evaluatie van blijvende schade verfijnen. Een recent arrest trekt de aandacht omdat het Hof hierin de omstandigheden verduidelijkt die de rechter…

Lees Meer
Stefaan Sonck
2020/12/03

Het verheugt ons aan te kondigen dat sinds 1 december Stefaan Sonck als counsel deel uitmaakt van het kantoor LMBD. Hij brengt 40 jaar balie-ervaring mee, verworven als medewerker in…

Lees Meer
View all