LMBD is een Belgisch niche advocatenkantoor gespecialiseerd in het handelsrecht.

Wij leggen ons in het bijzonder toe op vennootschapsrecht / M&A, energierecht, netwerken en andere gereguleerde sectoren, financieel recht, intellectuele eigendomsrechten, insolventierecht, commerciële geschillenbeslechting, vastgoed, mededingingsrecht en life sciences.

Het hoofdkantoor is gelegen te Brussel,
met een tweede kantoor te Brugge.

Fabrice Mourlon Beernaert

Fabrice Mourlon Beernaert is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, fusies en overnames, zekerheidsrecht, energierecht, faillissementsrecht, alsmede in life science gerelateerde materies.

More about him

Frederic Deltour

Frederic Deltour is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, met een bijzondere nadruk op fusies en overnames, alsook in vastgoedrecht.

More about him

Thomas Vandromme

Thomas Vandromme bouwde een aanzienlijke ervaring op als advocaat in het handels- en vennootschapsrecht met een bijzondere expertise in geschillenbeslechting.

More about him

Pia Sobrana Gennari Curlo

Pia Sobrana Gennari Curlo is voornamelijk gespecialiseerd in het handels- en vennootschapsrecht, in fusies en overnames, alsook in geschillenbeslechting.

More about her

Céline Van Lierde

De praktijk van Céline concentreert zich op het ondernemingsrecht, het vennootschapsrecht, het overeenkomstenrecht, evenals het publiek recht en het Europees recht. Ze heeft ook ervaring met GDPR.

More about her

Pierre-M Louis

Pierre-M. Louis is gespecialiseerd in gereguleerde netwerkindustrieën, meer bepaald de aardgas-, de elektriciteits- en de spoorwegsector, drie sectoren waar de netbeheerder werd ontvlochten onder invloed van de Europese wetgeving.

More about him

Harold Minjauw

Harold Minjauw is gespecialiseerd in vennootschaps- en algemeen ondernemingsrecht, met een bijzondere expertise in fusies en overnames, vastgoedrecht en distributierecht, alsook in vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillenbeslechting.

More about him

Bernard Paul

Bernard Paul is gespecialiseerd in vennootschaps- en handelsrecht.

Op regelmatige basis adviseert hij in alle aspecten van samenwerkingsverbanden (partnership overeenkomsten, overnames, fusies, splitsingen, LLP overeenkomsten, oprichting van entiteiten en aandeelhoudersgeschillen)

More about him

Louis Puts

Louis Puts leidt de afdeling intellectuele eigendomsrechten (“IE”) van LMBD Prioux. Hij wordt omschreven als een “talented litigator” (LMG Life Sciences) en als “leading individual” (Legal 500) en heeft een diepgaande kennis opgebouwd inzake geschillenbeslechting en handhaving van intellectuele eigendomsrechten, grensmaatregelen, de beveiliging van bedrijfsgeheimen, oneerlijke concurrentie en geschillen inzake vergunningen en softwareprogramma’s.

More about him

Tom Wera

De praktijk van Tom Wera concentreert zich op het ondernemings- en economisch recht, het financieel recht en het vennootschapsrecht, met inbegrip van het recht inzake fusies en overnames.

More about him

Vincent Brouwers

Vincent is voornamelijk actief in het handelsrecht en het intellectueel eigendomsrecht, met een bijzondere focus op geschillenbeslechting.

More about him

Marc Baetens-Spetschinsky

De praktijk van Marc richt zich op adviesverlening en geschillenbeslechting, inclusief bemiddeling, op het gebied van het gerechtelijk recht, het vervoersrecht, het publiekrecht en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

More about him

Meet our lawyers

“Weldra advocatenvennootschappen op het Tableau ?”
2019/06/21

Bernard Dubois has authored an article “Weldra advocatenvennootschappen op het Tableau ?” published in Today’s Lawyer, February 2019, to be found
here.

Lees Meer
New Company Code
2018/09/09
On September 20, 2018, Fabrice Mourlon Beernaert and Tom Wera will each give a presentation during the cycle of conferences organized by seven Belgian universities about the new Company Code....
West Flanders Bar: Inaugural Address
2018/09/05

On September 21, 2018, Bernard Dubois will deliver the inaugural address for the opening of the judicial year 2018-2019 to the new West Vlaanderen Bar Association. His speech is entitled:…

Lees Meer
“Duiding Koop-Verkoop van onroerende goederen”
2017/12/29

Bernard Dubois is co-editor of “”Duiding Koop-Verkoop van onroerende goederen”, published by Larcier, to be found here

Lees Meer
Acquisition – specialized care
2017/12/22

A team headed by Frederic Deltour assisted the shareholders of Réseau EQSO (network of specialized care facilities in 24 locations in Wallonia, Brussels and France) in the sale of a…

Lees Meer
Commentaar bij de artikelen 1-17 van het Wetboek van vennootschappen”
2017/12/14

T. Wera, “Commentaar bij de artikelen 1-17 van het Wetboek van vennootschappen” in Duiding vennootschappen, 2017.
Published by Larcier: Read

Lees Meer
View all