De advocaten  van LMBD focussen op Ondernemingsrecht en procesvoering voor het Hof van Cassatie.

Het ondernemingsrecht in het algemeen en het vennootschapsrecht, fusies en overnames, commerciële contracten en geschillenbeslechting in de ondernemingssfeer in het bijzonder zijn onze speerpunten.
Met een gewezen stafhouder van het Hof van Cassatie en een op 11 januari 2024 benoemde advocaat aan het Hof van Cassatie in onze rangen hebben we ook een uitgelezen expertise in cassatieprocedures. Beide cassatiespecialisten schreven mee aan een referentiewerk over “De cassatieberoepen”, dat eerstdaags verschijnt.

Het hoofdkantoor is gelegen te Brussel,
met een tweede kantoor te Brugge.

Fabrice Mourlon Beernaert

Fabrice Mourlon Beernaert is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, fusies en overnames, zekerheidsrecht, energierecht, faillissementsrecht, alsmede in life science gerelateerde materies.

More about him

Frederic Deltour

Frederic Deltour is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, met een bijzondere nadruk op fusies en overnames, alsook in vastgoedrecht.

More about him

Thomas Vandromme

Thomas Vandromme bouwde een aanzienlijke ervaring op als advocaat in het handels- en vennootschapsrecht met een bijzondere expertise in geschillenbeslechting.

More about him

Pia Sobrana Gennari Curlo

Pia Sobrana Gennari Curlo is voornamelijk gespecialiseerd in het handels- en vennootschapsrecht, in fusies en overnames, alsook in geschillenbeslechting.

More about her

Pierre-M Louis

Pierre-M. Louis is gespecialiseerd in gereguleerde netwerkindustrieën, meer bepaald de aardgas-, de elektriciteits- en de spoorwegsector, drie sectoren waar de netbeheerder werd ontvlochten onder invloed van de Europese wetgeving.

More about him

Harold Minjauw

Harold Minjauw is gespecialiseerd in vennootschaps- en algemeen ondernemingsrecht, met een bijzondere expertise in fusies en overnames, vastgoedrecht en distributierecht, alsook in vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillenbeslechting.

More about him

Bernard Paul

Bernard Paul is gespecialiseerd in vennootschaps- en handelsrecht.

Op regelmatige basis adviseert hij in alle aspecten van samenwerkingsverbanden (partnership overeenkomsten, overnames, fusies, splitsingen, LLP overeenkomsten, oprichting van entiteiten en aandeelhoudersgeschillen)

More about him

Louis Puts

Louis Puts leidt de afdeling intellectuele eigendomsrechten (“IE”) van LMBD Prioux. Hij wordt omschreven als een “talented litigator” (LMG Life Sciences) en als “leading individual” (Legal 500) en heeft een diepgaande kennis opgebouwd inzake geschillenbeslechting en handhaving van intellectuele eigendomsrechten, grensmaatregelen, de beveiliging van bedrijfsgeheimen, oneerlijke concurrentie en geschillen inzake vergunningen en softwareprogramma’s.

More about him

Tom Wera

De praktijk van Tom Wera concentreert zich op het ondernemings- en economisch recht, het financieel recht en het vennootschapsrecht, met inbegrip van het recht inzake fusies en overnames.

More about him

Marc Baetens-Spetschinsky

De praktijk van Marc richt zich op adviesverlening en geschillenbeslechting, inclusief bemiddeling, op het gebied van het gerechtelijk recht, het vervoersrecht, het publiekrecht en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

More about him

Bruno Maes

Bruno is advocaat bij het Hof van Cassatie sedert 2000 en leidt de praktijkgroep “Cassatie”. Hij is gespecialiseerd in het verstrekken van adviezen over de slaagkansen van cassatieberoepen in civiele zaken in de ruime betekenis, strafzaken, tuchtzaken, sociale zaken en fiscale zaken, en in het opstellen en indienen van verzoekschriften tot cassatie, memories van antwoord en memories tot staving van cassatieberoepen in strafzaken.

More about him

Catherine Idomon

Als medewerkster van Bruno Maes behandelt Catherine cassatiedossiers in burgerlijke en strafzaken.

More about her

Paul Van Rillaer

Paul is medewerker bij Mr. Bruno Maes en behandelt cassatiedossiers in burgerlijke zaken.

More about him

Patrick Lauwers

Patrick behandelt, als medewerker van Bruno Maes, cassatiedossiers in burgerlijke zaken.

More about him

Sara Melis

Sara behandelt, als medewerkster van Bruno Maes, cassatiedossiers.

More about her

Stefaan Sonck

Stefaan Sonck heeft ruime ervaring in verschillende rechtsdomeinen, met een voorkeur voor het sociaal recht en het sportrecht.

More about him

EMMANUEL ROGER FRANCE

Emmanuel is gespecialiseerd in ondernemingsstrafrecht, een materie waarin hij meer dan 25 jaar ervaring heeft. Hij verdedigt zowel natuurlijke als rechtspersonen, verdachten of slachtoffers van strafbare feiten, in het kader van strafrechtelijke onderzoeken en voor de strafrechter. Hij geeft advies over strafrechtelijke risico’s, compliance en strafprocedure, en staat zijn cliënten bij in onderhandelingen met het openbaar ministerie.

More about him

AN SCHURMANS

An maakt meer dan tien jaar deel uit van het team van Emmanuel Roger France en heeft een uitstekende staat van dienst opgebouwd in het adviseren van ondernemingen en bestuurders in een breed scala van commerciële geschillen en grensoverschrijdende strafzaken betreffende inzake fraude, hacking, faillissementsmisdrijven, antiwitwaspraktijken, belastingfraude en strafrechtelijke aansprakelijkheid na arbeidsongevallen met dodelijke afloop.

More about him

KENNISMAKEN MET ONZE ADVOCATEN

“De cassatieberoepen”
2024/05/14

Gewezen stafhouder van het Hof van Cassatie, Bruno Maes, en Fabrice Mourlon Beernaert die op 11 januari 2024 benoemd werd tot advocaat aan het Hof van Cassatie schreven mee aan een referentiewerk over “De cassatieberoepen”, dat eerstdaags verschijnt.

Lees Meer
KB 11 januari 2024: benoeming van Fabrice Mourlon Beernaert tot advocaat bij het Hof van Cassatie.
2024/02/05
“Kan een vraag tot taalwijziging procesmisbruik uitmaken?”
2022/08/17

Fabrice Mourlon Beernaert, nota onder Cass. 9 december 2021, R.A.B.G., 2022/5, 421-426.

Europese Commissie – amicus curiae
2022/04/19

In het recentste nummer van de Revue Critique de Jurisprudence Belge (R.C.J.B., 2022/1, 50-91), onderzoeken Fabrice Mourlon Beernaert en Bruno Maes uitvoerig de tussenkomst van derden in procedures voor het…

Lees Meer
Hoger beroep tegen een beslissing alvorens recht te doen
2021/06/28

Hoger beroep tegen een beslissing alvorens recht te doen : Een door het Hof van Cassatie in voltallige zitting gewezen arrest schept duidelijkheid omtrent de interpretatie van art. 1050, tweede lid,…

Lees Meer
Transactie: PerfectView CRM Online en Efficy
2021/05/26

Harold Minjauw adviseerde de aandeelhouders van PerfectView CRM Online en hun Nederlandse raadslieden HerikVerhulst in de verkoop van de aandelen van PerfectView aan de Belgische groep Efficy. Het team van…

Lees Meer
View all