Fabrice Mourlon Beernaert

vCard

FR

EN

NL

Fabrice Mourlon Beernaert is enerzijds gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, insolventierecht, fusies en overnames en, anderzijds, in diverse geschillen, in het bijzonder, procedures voor het Hof van Cassatie.

Specialisatie

Procedures voor het Hof van Cassatie.

Geschillen in ondernemingsrecht.

Vennootschaps- en verenigingsrecht en alle gerelateerd geschillen.

Overname en/of verkoop van vennootschappen die actief zijn in allerhande sectoren, zoals, onder andere: holdings, life sciences, farmaceutische, IT-, drank en voedings-, entertainment en media, transport- en industriële uitrusting-sectoren.

Vennootschapsrechtelijke herstructureringen.

Opstellen van allerhande commerciële overeenkomsten.

Publications

Fabrice is auteur en co-auteur van verschillende publicaties op het vlak van vennootschapsrecht, fusies en overnames, diverse overeenkomsten, bewijsrecht en procesvoering, in het bijzonder over de cassatieprocedure.

Fabrice vertegenwoordigt nationale en internationale cliënten in allerhande procedures, zowel voor de gewone hoven en rechtbanken, met inbegrip van het Hof van Cassatie, als voor de administratieve rechtbanken. Hij trad op in diverse arbitrageprocedures.

“Eenvoud is de ultieme verfijning.”
Leonardo da Vinci

Ervaring

1992

Fabrice Mourlon Beernaert behaalde zijn Licentiaat in de Rechten aan de
Université Libre de Bruxelles in 1992, magna cum laude

1992

 

Fabrice is lid van Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel
sinds 1992
1992

 

Stagiair / medewerker bij Bützler & Geinger (advocaten bij het Hof
van Cassatie).
1992

 

1994

Hij is tevens houder van een master (magna cum laude) in economisch
recht (“Licence spéciale en droit économique”) van dezelfde
universiteit (1994)
1994

 

In 1994 was Fabrice Mourlon Beernaert eerste laureaat van het
vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage. Fabrice is
tevens houder van het certificaat van het examen, georganiseerd
overeenkomstig artikel 478, tweede alinea, van het Gerechtelijk Wetboek,
dat hem toelaat om kandidaat te zijn als advocaat bij het Hof van
Cassatie
1994

 

Advocaat bij Coppens Van Ommeslaghe & Faurès, Brussel (medewerker /
senior medewerker)
1994-2000

 

1997

Fabrice Mourlon Beernaert is sinds 1997 assistent aan de Université
Libre de Bruxelles – ULB, waar hij de vakken algemeen burgerlijk recht,
contracten en sinds 2000 handelsrecht onderwijst
1997

 

2000

Advocaat bij Coudert Brothers LLP – Coppens Van Ommeslaghe & Faurès,
Brussel (senior medewerker / vennoot sinds 2002)
2000-2005

 

2005

Vennoot bij Dechert LLP, Brussel
2005 – 2010

 

2010

Stichtend vennoot LMBD Prioux, Brussel
Sinds 2010

 

2024

Advocaat bij het Hof van Cassatie
Sinds 2024