Frederic Deltour

vCard

FR

EN

NL

DE

Frederic Deltour is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, met een bijzondere nadruk op fusies en overnames, alsook in vastgoedrecht.

Daarnaast verleent Frederic ook adviezen met betrekking tot een brede waaier aan commerciële contracten. Hij heeft eveneens ruime ervaring inzake life sciences, met een bijzondere nadruk op licentieovereenkomsten en andere commerciële contracten binnen de farmaceutische sector.

Specialisatie

Fusies en overnames zowel in België als grensoverschrijdend (asset- en aandelentransacties, publieke en private ondernemingen, LBO’s, enz.)

Herstructurering van vennootschappen zowel in België als grensoverschrijdend (fusies, afsplitsingen, overdrachten van bedrijfstak, algemeenheid en handelsfondsen, partiële splitsingen, enz.)

Joint ventures

Verenigingen zonder winstoogmerk

Corporate housekeeping

Het merendeel van Frederic’s corporate activiteiten situeert zich in de vastgoedsector (aandelentransacties van vastgoedvenootschappen, asset deals, enz.). Daarnaast verleent Frederic ook advies omtrent een brede waaier aan vastgoedcontracten (huurovereenkomsten, erfpachtovereenkomsten, onroerende leasing,  projectontwikkelingsovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, enz.).

Tenslotte staat Frederic ook cliënten bij uit de farmaceutische sector bij het opstellen en onderhandelen van diverse overeenkomsten (licentieovereenkomsten, (co-)promotieovereenkomsten, distributie- en agentuur-overeenkomsten, franchiseovereenkomsten, leveringsovereenkomsten, enz.)

“Excellence and Flexibility, that’s what we stand for !”

Experience

1998

In 1998 behaalde Frederic Deltour met grote onderscheiding zijn diploma “Licentiaat in de Rechten” na studies aan de Universiteit Gent (UG) en aan de Eberhard Karls Universiteit in Tübingen, Duitsland.

1998

Frederic is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 1998.

1998

1998

Medewerker bij Linklaters LLP te Brussel

1998-2003

2003

Senior medewerker bij Coudert Brothers LLP – Coppens Van Ommeslaghe & Faurès te Brussel

2003-2005

2005

Senior medewerker bij Dechert LLP te Brussel

2005-2010

2010

Stichtend vennoot bij LMBD te Brussel

Sinds 2010