Pierre-M. Louis

vCard

FR

EN

ES

NL

Pierre-M. Louis is gespecialiseerd in gereguleerde netwerkindustrieën, meer bepaald de aardgas-, de elektriciteits- en de spoorwegsector, drie sectoren waar de netbeheerder werd ontvlochten onder invloed van de Europese wetgeving.

Specialisatie

Het gelijktijdig behandelen van deze drie sectoren, zorgt voor een unieke kruisbestuiving en ervaring. Pierre komt dan ook in aanraking met virtueel alle domeinen van de nieuwe organisatie van deze sectoren, zoals:

Het wijzigen van historische gegroeide nationale situaties

De praktische aspecten van de omzetting van de toepasselijke richtlijnen en de ontvlechting (corporate governance, het gezamenlijk gebruik van voorheen gemeenschappelijke activa, met inbegrip van IT)

De verhouding met de toegangszoekers

De verhouding met de regulatoren, met inbegrip van het beroep tegen hun beslissingen voor de gespecialiseerde Kamer van het Hof van Beroep te Brussel en voor de Raad van State

De tarieven, met inbegrip van tariefprocesvoering

De verhouding met vakorganisaties op Europees niveau

Energiebeurzen

Het opstellen van ontwerpwetten en ontwerpbesluiten binnen het kader van de omzetting in het Belgisch recht van de toepasselijke Europese richtlijnen

Pierre adviseert verder omtrent de staatssteun voor de hernieuwbare energiesector: windmolens (met inbegrip van de off-shore parken) en zonnepanelen.

 

Pierre heeft eveneens een brede ervaring in het Belgisch en Europees mededingingsrecht (met inbegrip van staatssteun); hij vertegenwoordigde en adviseerde ondernemingen o.a. in de televisieomroepsector (zowel vrij toegankelijke televisie, als betaaltelevisie), de satellietsector en de farmaceutische sectoren.

 

Als voormalig referendaris van de Voorzitter van het Europees Hof van Justitie, heeft Pierre een uitmuntende kennis van het Europees recht in het algemeen, met nadruk op de omzetting van richtlijnen en het vrij verkeer.

Publications

“A question of unbundling”, Competition Law Insight, 23 september 2008, p. 13

“Third Energy Package Proposed by the European Commission – A Few Selected Issues”, Bloomberg European Law Journal, november 2007, p. 23 (with Anna Urazinska)

“Transmission System Operator: A Few Key Issues Arising From the Full Ownership Unbundling Proposed by the European Commission”, Bloomberg European Business Law Journal, Q3 2007, Vol. 1, Issue 3, p. 546

“Le nouveau règlement d’exemption par catégorie des accords de transfert de technologie : une modernisation et une simplification”, Cahiers de Droit européen, 2004, p. 377

‘La communication des informations financières selon les directives européennes’, Légicom, n° 19 – 1999/3, p. 27 (with Pierre van Ommeslaghe)

‘La modification du règlement (CEE) n° 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises : une double extension du principe du guichet unique’, ‘La Bourse noir sur blanc’, 1998, n° 21, p. 25

‘Le concept de passeport européen dans la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières’ in ‘La réforme des marchés et des intermédiaires financiers’, Bruxelles, 1997, p. 39

semper discens

Experience

1987

Licentie in de rechten, Université Libre de Bruxelles, 1987, magna cum laude

1987

1988

LL.M in economisch recht (‘Licence spéciale en droit économique’), Université Libre de Bruxelles, 1988, magna cum laude
1988


1991

Pierre is lid van de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 1991.
1991


1997

1997-2022: docent bij het “Institut d’études européennes” van de Université Libre de Bruxelles.
1997

Alvorens LMBD op te richten, werkte Pierre tien jaar voor twee grote, bekende Amerikaanse advocatenkantoren, waarvan meer dan zeven jaar als vennoot. Daarvoor werkte hij bij een groot onafhankelijk Belgisch advocatenkantoor, waarvan de laatste jaren eveneens als vennoot.

Chambers and Partners, 2016, Energy – Belgium : Band 2

 

Chambers and Partners, 2015, Energy – Belgium : ranked